Privacyverklaring Feel Good Store

Privacyverklaring (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Privacybeleid Feel Good Store
https://imfeelinggood.nl/feel-good-store/

Over ons privacybeleid

Feel Good Store geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop volgende dienstverlening van Feel Good Store. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 27/07/2020. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Gegevensbescherming

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Feel Good Store is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

E-mail: info@imfeelinggood.nl
https://imfeelinggood.nl/feel-good-store/

Amina is de Functionaris Gegevensbescherming van Feel Good Store. Zij is te bereiken via info@imfeelinggood.nl.

Verwerking van persoonsgegevens

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Feel Good Store op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Feel Good Store verwerkt

Feel Good Store heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben gekregen van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Feel Good Store zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@imfeelinggood.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welke doelen en op basis van welke grondslag Feel Good Store jouw persoonsgegevens verwerkt

Feel Good Store verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Hoe verzamelt Feel Good Store persoonsgegevens?

Feel Good Store gebruikt de volgende (webwinkel)software om jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken:

 1. WordPress (VS): het CMS systeem dat ik gebruik voor onze webwinkel. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WordPress heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WordPress is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.
 2. Yourhosting (NL): het bedrijf dat de hosting en e-maildiensten verzorgt van Feel Good Store. Yourhosting verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Yourhosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Yourhosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
 3. Woocommerce (VS): onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Zij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.
 4. Pay.nl (payment processor): betaaldienstverlener voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel. Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de Betaaldienstverlener Pay.nl. Pay.nl verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl ‘s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Pay.nl bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
 5. PostNL (verzenden en logistiek): Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor de verzending en het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Hoe lang Feel Good Store persoonsgegevens bewaart

Feel Good Store bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 • Feel Good Store bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is – hooguit voor de duur van 1 jaar. Wij mailen alleen om een reactie te geven op een mail die jij ons gestuurd hebt of om een track & trace nummer/barcode door te geven van je pakketje
 • Reacties onder producten: blijven voor de duur van de plaatsing van het artikel online staan
 • Als u een account aanmaakt, bewaren wij uw klantprofiel totdat u aangeeft dat u niet langer van onze producten en diensten gebruik wenst te maken. Wanneer u dit bij ons aangeeft, zullen wij dit zien als verzoek tot verwijderen van uw gegevens. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren. Deze zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen persoonsgegevens niet aan derde partijen. Feel Good Store deelt persoonsgegevens enkel met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met de bedrijven die gegevens verwerken en hieronder opgesomd zijn, heeft Feel Good Store een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Feel Good Store blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het gaat hier om de volgende bedrijven:

 1. Google (VS): de ontwikkelaar van Google Analytics, waarmee we de bezoekersstatistieken bijhouden
 2. Automattic (VS): de service die ervoor zorgt dat onze webwinkel op WordPress.com kan draaien en de plug-in Woocommerce werkt
 3. Pipdig Ltd. (UK): het bedrijf dat de theme verzorgt van onze website
 4. Yourhosting (NL): het bedrijf dat de hosting- en e-maildiensten van onze webwinkel verzorgt
 5. PostNL (NL); het bedrijf dat de verzending en levering van uw bestelde product(en) verzorgt.

Cookies

Feel Good Store gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Feel Good Store gebruikt cookies voor de technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatst Feel Good Store cookies die surfgedrag bijhouden zodat Feel Good Store op maat gemaakte content en producten kan aanbieden. Bij het eerste bezoek aan de website informeren wij over deze cookies en hebben wij toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Cookies door andere bedrijven

Op Feel Good Store worden ook analytische cookies (Google en WordPress) en trackingcookies (Social Media) geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:
Analytische cookies slaan gegevens op over surfgedrag in Feel Good Store. Het gaat dan om cookies van:
 • Google Analytics (onderdeel van Google, VS). Via dit programma kunnen wij bezoekersstatistieken meten, bijvoorbeeld hoeveel mensen de Store bezoeken en welke pagina’s het meest worden bekeken. Daarvoor verzamelt Google Analytics (anoniem!) gegevens van onze bezoekers. Deze cookies worden 14 maanden bewaard. U kunt het privacybeleid van Google hier vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Wij delen geen gegevens over het gebruik van onze website met Google en ook uw IP-adres wordt niet in zijn geheel geregistreerd
 • WordPress.com. Deze site verzamelt, net als Google Analytics, gegevens waarmee wij kunnen zien hoe Feel Good Store wordt gebruikt. WordPress.com is onderdeel van Automattic. Lees hier het privacybeleid: https://automattic.com/privacy/. Deze cookies worden 347 dagen bewaard op de servers van WordPress.com.

Wil je de cookies verwijderen die deze bedrijven gebruiken? Dat kunt u zelf doen in uw browser. Bovenstaande bedrijven zijn in de Verenigde Staten gevestigd. Daarom hebben ze niet alleen te maken met de Europese en Nederlandse wetgeving, maar ook met de Amerikaanse wet.

Gebruik van links naar andere sites

Op onze website staan linkjes en advertenties naar websites van derden of naar diensten die niet door Feel Good Store worden beheerd. Als u op zo’n link klikt (bijvoorbeeld naar onze social media), dan geldt op die website de privacyverklaring voor die site. Wij zijn in zo’n geval niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Wij adviseren u om de privacyverklaring en de voorwaarden van deze websites goed te lezen.

Wanneer er sprake is van schade of verlies doordat u de inhoud, goederen of diensten op deze andere websites gebruikt of hierop vertrouwt, dan zijn wij daar niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Feel Good Store en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in een computerbestand naar u te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens, kunt u sturen naar info@imfeelinggood.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart (onleesbaar). Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Feel Good Store wil er tevens op wijzen dat de mogelijkheid er is, om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens hebben beveiligd

Feel Good Store neemt de bescherming van gegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@imfeelinggood.nl.

Feel Good Store heeft de volgende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. Feel Good Store wordt beschermd tegen SPAM-aanvallen of mensen/bots die die op een verdachte manier proberen in te loggen op Feel Good Store.
Beveiligde internetverbinding: TLS (voorheen SSL). Dit is te zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Contactgegevens privacyzaken

Feel Good Store
Ter attentie van Amina
Onderwerp: privacy Feel Good Store
E-mailadres: info@imfeelinggood.nl