Privacyverklaring Feel Good Photography

Privacyverklaring (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Privacybeleid Feel Good Photography
https://imfeelinggood.nl/feel-good-photography/

Over ons privacybeleid

Feel Good Photography geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop volgende dienstverlening van Feel Good Photography. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/07/2020. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Gegevensbescherming

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Feel Good Photography is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

E-mail: info[at]imfeelinggood.nl
Website: https://imfeelinggood.nl/feel-good-photography/

Amina is de Functionaris Gegevensbescherming van Feel Good Photography. Zij is te bereiken via info[at]imfeelinggood.nl.

Verwerking van persoonsgegevens

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Feel Good Photography op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Feel Good Photography verwerkt

Feel Good Photography heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben gekregen van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Feel Good Photography zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info[at]imfeelinggood.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welke doelen en op basis van welke grondslag Feel Good Photography jouw persoonsgegevens verwerkt

Feel Good Photography verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Denk hierbij aan:

 • E-mailadres, telefoonnummer en inloggegevens.
 • De NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.
 • Voor het plaatsen van foto’s in ons online portfolio of op social media.
 • Voor het toevoegen van foto’s aan ons portfolio hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk laten zien dat merken productfotografie kunnen afnemen bij Feel Good Photography.
 • Zonder volledige naam, adres(sen), postcode en woonplaats kunnen wij ons werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wenst te verstrekken kunnen wij je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Feel Good Photography geen dienst kan leveren.

Hoe verzamelt Feel Good Photography persoonsgegevens?

Feel Good Photography gebruikt de volgende software om jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken:

 1. WordPress (VS): het CMS systeem dat ik gebruik voor mijn website. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt door middel van het contactformulier (naam en emailadres), worden met deze partij gedeeld. WordPress heef toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, echter zullen zij uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WordPress is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.
 2. Yourhosting (NL): het bedrijf dat de hosting en e-maildiensten verzorgt van Feel Good Photography. Yourhosting verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Yourhosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Yourhosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
 3. WeTransfer (NL): met deze dienst kunnen foto’s gedeeld worden. Zij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Alle bestanden worden 7 dagen bewaard door de dienst. WeTransfer gebruikt functionele cookies die ik dien te accepteren om te kunnen inloggen en het programma te gebruiken, maar de cookies van WeTransfer’s advertentiepartners accepteer ik nooit bij het inloggen.
 4. PostNL (verzenden en logistiek): wanneer ik de producten die ik gefotografeerd heb naar je terugstuur, maak ik gebruik van de diensten van PostNL voor de verzending en het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Hoe lang Feel Good Photography persoonsgegevens bewaart

Feel Good Photography bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

 • De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet-en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.
 • Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht of het portfolio, worden zes maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd.
 • Als het gaat om gegevens waarvoor je mij toestemming hebt gegeven en jij trekt deze toestemming in, zal ik de gegevens binnen een maand verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen persoonsgegevens niet aan derde partijen. Feel Good Photography deelt persoonsgegevens enkel met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met de bedrijven die gegevens verwerken en hieronder opgesomd zijn, heeft Feel Good Photography een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Feel Good Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het gaat hier om de volgende bedrijven:

 1. Google (VS): de ontwikkelaar van Google Analytics, waarmee we de bezoekersstatistieken bijhouden.
 2. Automattic (VS): de service die ervoor zorgt dat de website op WordPress.com kan draaien.
 3. Pipdig Ltd. (UK): het bedrijf dat de theme verzorgt van onze website.
 4. Yourhosting (NL): het bedrijf dat de hosting- en e-maildiensten van onze webwinkel verzorgt.
 5. WeTransfer (NL): het bedrijf dat de down- en uploaddienst verzorgt waarmee ik de fotobestanden kan versturen.
 6. PostNL (NL); het bedrijf dat de verzending en levering van uw bestelde product(en) verzorgt.

Cookies

Feel Good Photography gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Feel Good Photography gebruikt cookies voor de technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatst Feel Good Photography cookies die surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en producten kan aanbieden. Bij het eerste bezoek aan de website informeren wij over deze cookies en hebben wij toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Cookies door andere bedrijven

Op de site van Feel Good Photography worden ook analytische cookies (Google en WordPress) en trackingcookies (Social Media) geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:
Analytische cookies slaan gegevens op over surfgedrag op de site van Feel Good Photography. Het gaat dan om cookies van:
 • Google Analytics (onderdeel van Google, VS). Via dit programma kunnen wij bezoekersstatistieken meten, bijvoorbeeld hoeveel mensen de Store bezoeken en welke pagina’s het meest worden bekeken. Daarvoor verzamelt Google Analytics (anoniem!) gegevens van onze bezoekers. Deze cookies worden 14 maanden bewaard. U kunt het privacybeleid van Google hier vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Wij delen geen gegevens over het gebruik van onze website met Google en ook uw IP-adres wordt niet in zijn geheel geregistreerd
 • WordPress.com. Deze site verzamelt, net als Google Analytics, gegevens waarmee wij kunnen zien hoe Feel Good Store wordt gebruikt. WordPress.com is onderdeel van Automattic. Lees hier het privacybeleid: https://automattic.com/privacy/. Deze cookies worden 347 dagen bewaard op de servers van WordPress.com.

Wil je de cookies verwijderen die deze bedrijven gebruiken? Dat kunt u zelf doen in uw browser. Bovenstaande bedrijven zijn in de Verenigde Staten gevestigd. Daarom hebben ze niet alleen te maken met de Europese en Nederlandse wetgeving, maar ook met de Amerikaanse wet.

Gebruik van links naar andere sites

Op onze website staan linkjes en advertenties naar websites van derden of naar diensten die niet door Feel Good Photography worden beheerd. Als u op zo’n link klikt (bijvoorbeeld naar onze social media), dan geldt op die website de privacyverklaring voor die site. Wij zijn in zo’n geval niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Wij adviseren u om de privacyverklaring en de voorwaarden van deze websites goed te lezen.

Wanneer er sprake is van schade of verlies doordat u de inhoud, goederen of diensten op deze andere websites gebruikt of hierop vertrouwt, dan zijn wij daar niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Feel Good Photography en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in een computerbestand naar u te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens, kunt u sturen naar info[at]imfeelinggood.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart (onleesbaar). Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Feel Good Photography wil er tevens op wijzen dat de mogelijkheid er is, om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens hebben beveiligd

Feel Good Photography neemt de bescherming van gegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info[at]imfeelinggood.nl.

Feel Good Photography heeft de volgende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. Feel Good Photography wordt beschermd tegen SPAM-aanvallen of mensen/bots die die op een verdachte manier proberen in te loggen op Feel Good Photography.
Beveiligde internetverbinding: TLS (voorheen SSL). Dit is te zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Contactgegevens privacyzaken

Feel Good Photography
Ter attentie van Amina
Onderwerp: privacy Feel Good Photography
E-mailadres: info[at]imfeelinggood.nl